تبلیغات
< از شیر مرغ تا جون ادمیزاد - نمونه سوال تاریخ سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید)
از شیر مرغ تا جون ادمیزاد
mail:mohammad7146@yahoo.com

نمونه سوال تاریخ سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید)

نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1389   12:45 ق.ظ

به ادامه مطلب بروید

الف) جملات درست و نادرست را مشخص كنید.

تنها جنگ خارجی دوره‌ی كریم خان، جنگی بود كه به فتح بصره انجامید. ص ‡ غ‡

نقش اصلی كودتای 28 مرداد 1332 هجری شمسی را دولت آمریكا بر عهده داشت ص ‡ غ‡


5/0

2
ب) گزینه های مربوط به هم را مشخص كنید.(یك گزینه اضافی است)

3- دكتر علی شریعتی الف)رهبر فرقه بهائیت

4- لیاخوف ب) سیزدهم خرداد 1368

5- درگذشت امام خمینی(ره) ج) مبارزه فرهنگی با رژیم پهلوی

د) به توپ بستن مجلس شورای اسلامی
5/1

3
ج) گزینه مناسب را انتخاب كنید.

عهد نامه صلحی كه پس از جنگ جهانی اول بسته شد چه نام داشت؟

الف) عهد نامه مفصل ‡ ب) عهد نامه گلستان‡ ج) عهد نامه تركمانچای‡ د) عهدنامه ورسای‡
5/14


فضای باز سیاسی در زمان كدام نخست وزیر رژیم پهلوی ایجاد شد ؟

الف) امیر عباس هویدا ‡ ب) جمشید آموزگار ‡ ج) اسدالله علم ‡ د) بختیار‡

فرمان مشروطیت به‌دست چه كسی امضاء شد؟

الف) احمد شاه ‡ ب) ناصرالدین شاه ‡ ج) مظفرالدین شاه ‡ د) فتحعلی شاه‡5
د) جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید.

9- در سال 1939 میلادی با حمله غافلگیرانه آلمان به...........................آتش جنگ جهانی دوم افروخته شد.

10- كریم خان زند به‌جای عنوان پادشاه خود را ....................................... نامید

11- مهم ترین طرفداران صفویان هفت طایفه ترك به‌نام...........................................................بودند.

12- رضا خان در سال 1304 هجری شمسی برای تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی مجلس...........................را تشكیل داد .
2

ه) به سئوالات جواب كامل بدهید.:

6- علت شكست ایران در جنگ چالدران چه بود؟


1

7- كدام آزادیخواهان در زمان احمد شاه بر علیه بیگانگان به مبارزه برخاستند؟ دو مورد را نام ببرید


1

8- دو مورد از نهاد هایی را كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تشكیل شد نام ببرید.9- خلیج فارس همواره از دونظر دارای اهمیت بوده است . آنها را بیان كنید .


1


1

10
چه عواملی زمینه را برای تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی آماده كرد؟ دو مورد را بنویسید


1

11
پیش از شروع جنگ اول جهانی رقابت و اختلافات اصلی دولتهای اروپایی بر سر چه مسائلی بود؟ دو مورد
112
دو مورد از اقدامات امیر كبیر را بنویسید.


1

13

14
چرا انگلیسی ها در اخراج پرتغالیها از ایران با شاه عباس همكاری كردند؟ دو دلیل بیان كنید

شرایط ساواك برای سخنرانان مذهبی در مجالس عزاداری محرم 1342 چه بود؟ سه مورد را بیان كنید.


15/115


تحریم اقتصادی چه تاثیری در وضعیت اقتصادی وعلمی کشورمان داشته است؟


5/116
منظور از انقلاب صنعتی در اروپا چیست؟ توضیح دهید.


1

17
چرا روز 13 آبان 1357 روز دانش آموز نامیده شده است ؟ توضیح دهید .
118
سئوالات استنباطی

كدام كشور ها در طول تاریخ سعی در غارت منابع ملی ایران داشتند . سه مورد از آنها را در داخل شكلها بنویسید


75/0

19
دانش آموز عزیز بنویس چه عاملی موجب نزدیكی مصدق و كاشانی شد
75/01
گزینه ی صحیح یا غلط را با علامت (×) مشخص کنید.

الف:قرار داد ترکمن چای بین ایران وروسیه بسته شد. ص غ

ب:روسیه و انگلستان در جنگ جهانی اوّل به اتحاد مثلث مشهور شدند. ص غ
1

2
جواب صحیح را انتخاب کنید.

الف:شاه اسماعیل صفوی کدام شهر زیر را پایتخت خود قرارداد؟

شیراز تبریز تهران اردبیل

ب:شهید محمد بخارایی کدام یک از افراد زیر را به قتل رساند؟

سر لشکر زاهدی امیر عباس هویدا حسن علی منصور اسد اللّه علم
1

3
جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

الف:کریم خان زند لقب....................را برای خود انتخاب کرد.

ب:نخستین جرقه های انقلاب وقتی روشن شد که علاء الدوله حاکم تهران به بهانه ی گران شدن قند عدّه ای از ..................را به چوب بست.
1

4
دو امتیاز از امتیازاتی که در زمان ناصر الدین شاه به بیگانگان داده شد بنویسید.
5/0

5
رهبران مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت را، فقط نام ببرید.
5/0

6
اهداف سیّد جمال الدّین اسد آبادی از مبارزات خود چه بود؟
75/0

7
اقدامات امیر کبیر را بنویسید.(چهار مورد)
1

8
چرا سپاهیان ایران در جنگ چالدران شکست خوردند؟
1

9
علت همکاری انگلیسی ها با ایران درجنگ با پرتغالی ها چه بود؟
1

10
در انقلاب مشروطه چه کسانی رهبری مردم را بر عهده داشتند؟ (2 مورد)
1

11
چرا روسیه با انقلاب مشروطه ی ایران مخالف بود؟ (1 مورد)


1

12
در زمان پادشاهی احمد شاه چه کسانی بر علیه دخالت بیگانگان در ایران قیام کردند؟ (2 مورد)


1

13
چه عواملی زمینه را برای تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی فراهم کرد؟


1

14
13 آبان چه روزی است؟ آن را مختصراً شرح دهید.


1

15
2 مورد از دستاورد های انقلاب اسلامی رابنویسید.


1

16
نادر چه سرزمین هایی را فتح کرد و مهمترین فتح او چه سرزمینی بود؟


25/1

17
ساواک برای برگزاری سخنران در محرم 1342 چه شرایطی را تعیین کرد؟


5/1

18
3 مورد از اقدامات دوران نخست وزیری هویدا را ذکر کنید.
5/1

19
میان کدام گزینه ی سمت راست با گزینه ی سمت چپ رابطه وجود دارد؟لیا خوف روسی کودتای 28 مردادستار خان وباقرخان تصرف اصفهانمحمود قیام مردم تبریز

دکتر محمد مصدق به توپ بستن مجلس
2

1-
صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با علامت (×) مشخٌص کنید.

الف) پس از شاه اسماعیل فرزندش شاه عباس به سلطنت رسید. صحیح غلط

ب) ماه رمضان سال 1357(هـ ش) ماه اوج گیری بیشتر انقلاب بود. صحیح غلط
1

2-
گزینه ی درست را علامت بزنید.

الف) به موجب کدام عهد نامه مناطق باکو و گنجه به روسیه واگذار شد.

1) پاریس 2) ترکمانچای 3) گلستان 4)مفصل

ب) نقش اصلی در کودتای 28 مرداد 1332 را کدام کشور بر عهده داشت.

1) انگلستان 2) آمریکا 3) روسیه 4) فرانسه

ج) جمله ی « این انقلاب بی نام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست » گفته

کدامیک از شخصیت های زیر است.

1) آیت الله مطهری 2)دکتر بهشتی 3)آیت الله خامنه ای 4)دکتر مفتح
5/1

3-
جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف) سقوط حکومت صفوی در زمان شاه ........... به وقوع پیوست.

ب) قاجار ها یکی از طوایف ............. بودند که پس از حمله ی مغول به ایران به کشور

ما وارد شدند و در.............................. ساکن شدند.

ج) سر انجام در سال 1318 شمسی ( 1939م ) با حمله ی غافل گیرانه ی آلمان به ........

آتش جنگ جهانی دوم افروخته شد.
2

4-
شهید محمد بخارایی جزء کدامیک از گروه های اسلامی بود.
5/0

5-
چرا ایرانیان در جنگ چالدران با وجودفداکاری های بسیار از سپاه عثمانی شکست خوردند؟
1

6-
علت همکاری انگلیسی ها با ایران در جنگ با پرتغالی ها در دوره ی صفویه چه بود؟


1

7-
نادر شاه چه سرزمین هایی را فتح کرد؟ ( چهار مورد را نام ببرید )
1

8-
اولین کشور های استعمار گر کدامند؟
1

9-
نخستین جرقه های انقلاب مشروطه چگونه روشن شد؟ توضیح دهید.
1

10-
مهمترین دلایل مخالفت روسیه با انقلاب مشروطه را نام ببرید؟


1

11-
چرا انگلیسی ها پس از پایان جنگ جهانی اول ترجیح دادند که نیرو هایشان را از ایران خارج کنند؟


1

12-
در اوایل نهضت ملی، مهمترین عاملی که آیت الله کاشانی و دکتر مصدق را به یکدیگر

نزدیک می کرد چه بود؟


1

13-
چرا پس از سال 1342 گروه هایی که خط مشی مسلحانه داشتند نتوانستند مردم را با خود همراه کنند؟


1

14-
اقدامات هویدا را بیان کنید.( سه مورد)


5/1

15-
پس از شروع جنگ جهانی اول اختلاف اصلی کشور های اروپایی بر سر چه چیزهایی بود؟

( سه مورد )


5/1

16-
لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی شامل چه بند هایی بود؟ ( دو مورد را نام ببرید )


5/1

17-
سه نهاد ی را که پس از پیروزی انقلاب تشکیل شد، نام ببرید؟


75/0

18-
کدام گزینه سمت راست و گزینه سمت چپ با هم ارتباط دارند؟

13 خرداد 68 ورود امام خمینی ( ره ) به ایران

12 فروردین 58 در گذشت امام خمینی ( ره )

22 بهمن 57 روز جمهوری اسلامی
آخرین پستها

هم موتور هم ماشین!!! دوشنبه 27 دی 1389
کفش و دانستنی های جالب در مورد آن شنبه 25 دی 1389
امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی جمعه 24 دی 1389
نمونه امتحان پایه سوم راهنمایی نوبت اول . دی 89 جمعه 24 دی 1389
قواعد عربی سوم راهنمایی پنجشنبه 23 دی 1389
درس اول دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس دوم دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس اول عربی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس دوم عربی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل اول(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل دوم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل سوم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل چهارم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل پنجم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل ششم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال تاریخ سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال جغرافیا سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال اجتمایی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال حرفه و فن سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) سه شنبه 21 دی 1389
اصطلاح های پشت کامیون ها چهارشنبه 15 دی 1389
جوک،لطیفه،خنده سه شنبه 14 دی 1389
سری جدید اس ام اس 2 جمعه 10 دی 1389
جوک جدید جمعه 10 دی 1389
اس ام اس های عاشقانه جمعه 10 دی 1389
سری جدید اس ام اس‌های عاشقانه جمعه 10 دی 1389
اس ام اس جوک جمعه 10 دی 1389
اس ام اس سرکاری جمعه 10 دی 1389
اس ام اس جدید جمعه 10 دی 1389
عکس طنز: وقتی بنزین گران بشه چه اتفاق می‌افتد!! جمعه 10 دی 1389
تصاویری از زن ذلیلی جمعه 10 دی 1389
لیست آخرین پستها
 
وضعیت من در یاهو(چراغ روشن انلاین و چراغ خاموش افلاین)mohammad7146@yahoo.com
نمایش وضعیت در یاهو ,

قالب وبلاگ

, قالب بلاگفا
تاریخ (ه.ش)و(ه.ق) اریخ میلادی


لوگوی سه گوش
فال حافظ

موسیقی قالب وبلاگ


دعای فرج امام زمان(عج)
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

زیات عاشورا
کاری از : manotoma.com