تبلیغات
< از شیر مرغ تا جون ادمیزاد - نمونه سوال حرفه و فن سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید)
از شیر مرغ تا جون ادمیزاد
mail:mohammad7146@yahoo.com

نمونه سوال حرفه و فن سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید)

نوشته شده در تاریخ : سه شنبه 21 دی 1389   08:03 ب.ظ

تصویرتصویرتصویرتصویرتصویرتصویرتصویرتصویرتصویرتصویر

برای مشاهده نمونه سوال حرفه وفن سوم راهنمایی به ادامه مطلب بروید

فصل اول

1.چهارمورد ازویژگی های انسان را بنویسید؟
2.انسان برای پاسخ دادن به پرسشهای خود چه می کند؟
3.وظیفه ی مغز انسان چیست؟
4.تفکر خلاق از چه زمانی همراه انسان بوده است؟
5.تفکر خلاق چه فوایدی برای انسان دارد؟
6.یکی از راههای پرورش قدرت خلاقیت چیست؟
7.چرا شرکت کردن در بحثها وکارهای گروهی قدرت خلاقیت را پرورش می دهد؟
8.چرا برای محصولات فناوری قدیمی ایده هایی ارائه می شود؟
9.فناوری های گذشته چه کمکی به فناوران می کند؟
10.تایرهای بادی توسط چه شخصی ودر کدام سال ساخته شده اند؟
11.چه شخصی با ایجاد اصلاحات روی تایرهای بادی انها را متناسب با اتومبیل ها تغییر داد ؟درچه سالی؟
12.در تولید محصولات فنا وری چه اصولی را باید رعایت کنیم؟
13.لباس اتش نشا نها چه خصوصیات وویژگی هایی باید داشته باشد؟
14.پرتو های خطرناک رادیولوژی انسان را به کدام بیماری خطرناک مبتلا می کند؟
15.چرا تولید کنندگان محصولات فناوری معمولا راهنمای استفاده از محصولات خود را در هنگام خرید به مصرف کننده می دهند؟
16.راهنمایمحصولات فناوری حاوی چه نکاتی هستند؟
17در تولید محصولات فناوری کدام اصل اساس کار فناوران را تشکیل می دهد؟
18.در اصل زیبایی محصولات فناوری کدام جنبه ها مورد رعایت قرار می گیرد؟
19.در زیبایی ساخت محصول چه جنبه هایی مورد توجه قرار می گیرد؟
20.در زیبایی بسته بندی محصول چه نکاتی رعایت بشود؟
21.چرا در تولید محصولات فناوری اصل زیبایی رعایت می شود؟
22.سیستم های پیچیده معمولا از چند ..................تشکیل شده اند.
23.سیستم های فرعی به چه هدفی ایجاد می شوند؟
دوچرخه از چند سیستم فرعی تشکیل شده است نام ببرید؟
سیستم انتقال قدرت دوچرخه شامل کدام قسمت هاست؟
وظیفه ی سیستم هدایت وفرمان چیست؟
برای باز داشتن دوچرخه از حرکت از کدام قسمت استفاده می شود؟
سیستم ترمز دوچرخه چگونه کار می کند؟
وظیفه ی اسکلت دوچرخه چیست؟
 قسمت های اصلی بدنه ی دوچرخه را نام ببرید؟
سیستم هشدار دهنده ی دوچرخه چند نوع است برای هریک مثالی بزنید؟
چرخ خیاطی از چند سیستم فرعی تشکیل شده است؟نام ببرید.
در چرخ های دستی عمل دوختن چگونه صورت می گیرد؟
در چرخ های برقی عمل دوختن چگونه صورت می گیرد؟
سیستم دوخت چرخ خیاطی شامل کدام قسمت هاست ؟
اسکلت چرخ خیاطی شامل کدام قسمت هاست ؟
چرخ های خیاطی جدید به چه سیستم هایی مجهز است؟

چوب

یکی از مهمترین فرآوردههای چوب ...... است.
چگونگی ساخت کاغذ از چوب را بیان کنید.
چیپس ها رابه کدام وسیله تجزیه می کنند؟
به قطعات نازک وورقه چوب چه می گویند؟
ازتجزیه چیپسها الیاف سلولزی بدست می آید.
از روکشهای مصنوعی چگونه استفاده می شود؟
برای تهیه روکشهای مصنوعی از چه ماده ای استفاده می کنند؟
از روکشهای مصنوعی در کجا استفاده می شوند؟


حرفه وفن سوم فصل دوم

فصل دوم
1.چگونه می توان یک لامپ رااز دونقطه خاموش وروشن کرد؟
2.از کلید تبدیل در چه مکانهایی استفاده کرد می شود؟
3.کلید تبدیل دارای دوپیچ....................ویک پیچ.................است.
4.موتورهای الکتریکی راتعریف کنید؟
5.موتورها ی الکتریکی از چند قسمت اصلی تشکیل شده اند؟
6.در موتور الکتریکی کار جاروبک وجانگهدار چیست؟
7.اجزای یک موتور الکتریکی رانام ببرید؟
8.به کدام قسمت موتور رتور می گویند؟
9.جنس رتور از چیست ؟
10.ورقه های اهنی رتور برروی کدام قطعه سوار می شود؟
11.اجزای تشکیل دهنده ی استاتور از چه جنسی هستند؟
12.باد بزن از چه قطعه ای تشکیل شده وکار باد بزن چیست؟
13.کار بدنه ومحفظه ی موتور چیست؟
14.قرن بیست ویک را قرن ................نامیده اند.
15.ثمره یپیشرفت صنایع الکترونیک چیست؟
16.برای اندازه گیری هر کمیت الکتریکیبه چه چیز نیاز داریم؟.جسمی که جریان الکتریکی را اسان تر عبور می دهد دارای مقاومت الکتریکی ...............است.
مقدار مقاومت را با ............اندازه گیری می کنند.
19.مقدار جریان را با.................اندازه گیریمی کنند..مقدار اختلاف پتانسیل را با ..................اندازه گیری می کنند.
21.به دستگاهی که مقدار ولتاژ جریان ومقاومت الکتریکی را اندازه گیری می کند چه می گویند؟
22.چند نوع اوومتر موجود است؟
23.سلف چگونه بوجود می اید؟
24.سلف در مدارهای الکترونیک چه کار می کند؟
25. از سلف به چه منظوری استفاده می شود؟
26.برای تقویت میدان مغناطیسی سلف چه می کنند؟
27.با اختراع کدام قطعه الکترونیکی تحول عظیمی در الکترونیک بوجود آمد؟
28. قبل از اختراع ترانزیستور از چه قطعاتی در مدارهای الکترونیک استفاده می شد ؟
29.ترانزیستور ها دارای چند پایه هستند ؟
30.ترانزیستور قطعه ای است که مقدار جریان عبوری از ...................به .....................را می تواند توسط جریان...................کنترل کند؟
31.عمل ترانزیستور شبیه به چیست؟

32.در مدارهای الکترونیک چه موقع به جای برد برد از فیبر مدار چاپی استفاده می شود؟


سئوالات فصل سوم حرفه و فن سوم راهنمایی

میکروبها چه اشکالاتی برای بدن دارد؟ 1
2. میکروب چیست ؟
3. به کدام بیماریها را واگیر می گویند ؟
4. بیماریهای واگیر می تواند موجب معلولیت و مرگ بشود.
5. موثرترین راه پیشگیری از بیماریها چیست؟
6. کدام بیماری دراثرواکسیناسیون ریشه کن شده است؟
7. کدام بیماری دراثرواکسیناسیون درحال نابودی است؟
8. راه انتقال بیماری ایدزشبیه کدام بیماری است؟
9. علاوه برواکسیناسیون رعایت چه نکات دیگری برای پیشگیری از بیماریها لازم است ؟
10. .واکسن چیست ؟
11. نام دیگر واکسیناسیون چیست ؟
12. آیا دراثرواکسیناسیون افراد بیمار می شوند ؟
13. هفت بیماری مهم دوران کودکی که باواکسیناسیون قابل پیشگیری است را نام ببرید ؟
14. عوارض خطرناک واکسینه نشدن کودک را بیان کنید؟
15. رشد یعنی چه ؟
16. تکامل یعنی چه ؟
17. رشدوتکامل کودک از دوره جنینی شروع می شود.
18. رشد وتکامل به کدام عوامل بستگی دارد؟
19. مراقبت از کودک ازدوران قبل از ازدواج شروع می شود وتا دوران جنینی وبعد از تولد ادامه می یابد.
20. مراقبت از کودک به چند دسته تقسیم می شود. نام ببرید.
21. چرا زوج های جوان قبل از ازدواج باید به پزشک مراجعه وبا وی مشورت کنند؟
22. چرابایدازازدواجهای فامیلی پرهیزکرد؟
23. درصورت کامل نبودن واکسیناسیون مادربه اوکدام واکسن تزریق میشود؟
24. رشدوتکامل کودک درچه دوره ی بسیارسریع است؟
25. مراقبتهای بعد از تولد کودک شامل چه جنبه هایی است؟
26. مناسبترین وبهداشتی ترین غذا برای کودک تا سن 6ماهگی چیست؟
27. شیر مادر چه فوایدی برای کودک دارد؟
28. ازچه سنی میتوان به کودک غذای کمکی داد؟
29. غذای کمکی کودک چه ویژگیهای باید داشته باشد؟
30. لباس کودک باید دارای چه ویزگیهایی باشد؟
31. برای سلامت دندانهای کودک پیش از2سالگی وپس ازان چه کنیم؟
32. کدام رفتارها به رشد وتکامل بهتر کودک کمک می کند؟
33. کدام مواد ووسایل خطرناک را باید ازدسترس کودکان دورنگه داشت؟
34. چرابستری شدن بیماران در خانه بهتر است؟
35. برای بهبود سریع تر بیماران در خانه چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
36. مهمترین نکته در پرستاری کودکان چیست؟
37. تب شدید چه عوارضی به دنبال دارد؟
38. در صورت تب کودک باید چه کار کنیم؟
39. علائم حیاتی بدن انسان را بیان کنید؟
40. درجه حرارت معمول بدن انسان کدام اند؟
41. تب را تعریف کنید؟
42. درجه حرارت دقیق بدن را چگونه تعیین می کنند؟


آخرین پستها

هم موتور هم ماشین!!! دوشنبه 27 دی 1389
کفش و دانستنی های جالب در مورد آن شنبه 25 دی 1389
امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی جمعه 24 دی 1389
نمونه امتحان پایه سوم راهنمایی نوبت اول . دی 89 جمعه 24 دی 1389
قواعد عربی سوم راهنمایی پنجشنبه 23 دی 1389
درس اول دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس دوم دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس اول عربی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس دوم عربی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل اول(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل دوم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل سوم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل چهارم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل پنجم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل ششم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال تاریخ سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال جغرافیا سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال اجتمایی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال حرفه و فن سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) سه شنبه 21 دی 1389
اصطلاح های پشت کامیون ها چهارشنبه 15 دی 1389
جوک،لطیفه،خنده سه شنبه 14 دی 1389
سری جدید اس ام اس 2 جمعه 10 دی 1389
جوک جدید جمعه 10 دی 1389
اس ام اس های عاشقانه جمعه 10 دی 1389
سری جدید اس ام اس‌های عاشقانه جمعه 10 دی 1389
اس ام اس جوک جمعه 10 دی 1389
اس ام اس سرکاری جمعه 10 دی 1389
اس ام اس جدید جمعه 10 دی 1389
عکس طنز: وقتی بنزین گران بشه چه اتفاق می‌افتد!! جمعه 10 دی 1389
تصاویری از زن ذلیلی جمعه 10 دی 1389
لیست آخرین پستها
 
وضعیت من در یاهو(چراغ روشن انلاین و چراغ خاموش افلاین)mohammad7146@yahoo.com
نمایش وضعیت در یاهو ,

قالب وبلاگ

, قالب بلاگفا
تاریخ (ه.ش)و(ه.ق) اریخ میلادی


لوگوی سه گوش
فال حافظ

موسیقی قالب وبلاگ


دعای فرج امام زمان(عج)
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

زیات عاشورا
کاری از : manotoma.com